Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad

Voor de twee scholen die onder het bestuur van IQRA vallen is er ook een gezamenlijke Medezeggenschapsraad. Van iedere MR nemen er leden zitting in deze raad. De zaken die onder de GMR vallen zijn alle aangelegenheden die een meerderheid van de scholen die vallen onder een bestuur aangaan (in dit geval twee scholen).


De oudergeleding van de As-Soeffah wordt vertegenwoordigd door:

  • Dhr. Mohamed Nazih


De teamgeleding van de As-Soeffah wordt vertegenwoordigd door:

  • Juf Arvina (voorzitter)


De oudergeleding van de Al-Qoeba wordt vertegenwoordigd door:

  • Dhr. Siraadj Alihoesen


De teamgeleding van de Al-Qoeba wordt vertegenwoordigd door:

  • Juf Hanan (secretaris)